Inspirationernas indelning i teman

MAT · RÖRELSE · STILLHET · MEDVETENHET

För att det ska bli lite lättare att hitta inspirationer som passar just dig är de indelade utifrån de fyra områdena mat, rörelse, stillhet och medvetenhet. Områden som av många anses vara viktiga för ett hälsosamt liv.

mat

MAT · här får du goda, hälsosamma tips och knep, ofta med recept, men även ta del av aktuella vetenskapliga rön.

rörelse

RÖRELSE · hitta din rörelse. Här finns allt från yoga och qigong, till inspirerande promenader, dans och styrkeövningar och mycket mer.

stillhet

STILLHET · prova olika meditationsformer som stillar tankarna. Ibland avslappnad och vilande, ibland med rörelser och härlig mantrasång.

medvetenhet

MEDVETENHET · öka kunskap och insikt om dina egna möjligheter att med närvaro och medvetenhet komma närmare det liv du vill leva.