KROPPENS POESI · 4 sändningar med Lina Jarl

I dessa fyra sändningar blir vi inspirerade av härliga rörelse- och kroppsterapeuten Lina Jarl. Hon bjuder in oss att släppa de yttre kraven och gå in i sinnlighet för att uppleva kroppen på djupet. Ifrån rörelsens stillhet landar vi i vår inre poesi.

  • #kroppens poesi – den balanserande kroppsrörelsen · 20 min
  • #kroppens poesi – den djupa stillheten · 20 min
  • #kroppens poesi – öka din kroppsenergi · 20 min
  • #kroppens poesi – känn din inre poesi · 60 min

Köp alla 4 sändningarna till rabatterat pris!

150 kr 150 kr

#kroppens poesi - den balanserande kroppsrörelsen · 20 min med Lina Jarl

Den balanserande kroppsrörelsen - vi avslutar dagen och samlar  ihop oss för att återfinna balansen efter dagen innan nattens vila.

Detta är den första av fyra sändningar av KROPPENS INRE POESI Här blir vi inspirerade av härliga rörelse- och kroppsterapeuten Lina Jarl. Hon bjuder in oss att släppa de yttre kraven och gå in i sinnlighet för att uppleva kroppen på djupet. Ifrån rörelsens stillhet landar vi i vår inre poesi.

Kan ses till 4 april 2021

#kroppens poesi - den djupa stillheten · 20 min PLAY med Lina Jarl

Genom meditativa rörelser bjuder vi in kroppen till en djup stillhet som stödjer kroppen egna förmåga att återhämta sig.

#kroppens poesi - öka din kroppsenergi · 20 min med Lina Jarl

En kroppsresa från cellnivå till helheten för att medvetandegöra vår självläkande potential.

#kroppens poesi - känn din inre poesi · 60 min med Lina Jarl

Känn din inre poesi. Rörelse är uttryck för vår inre poesi. Under den här inspirationen guidar Lina oss att följa med livskraftens väg genom kroppen. Från vårt inre center ut i kroppen periferi och tillbaka för att uppleva hur flödet skapar vår inre poesi.
Detta är den fjärde av fyra sändningar om KROPPENS INRE POESI.

Lina Jarl

En uppskattad kroppsterapeut och utbildare som navigerar över ett brett spektrum av djup stillhet och expansiv rörelse.

» Kommande LIVE-sändningar
» PLAY, genomförda sändningar

Scroll to Top