Hypnos

LIVE torsdag 3/9 · kl 20.00 – 21.00
Ulla Alvarsdotter
Vad är egentligen hypnos, varför använder vi det och hur går det till? Det finns många olika användnings­områden inom hypnos och genomgående är det framför allt möjligheten att förändra våra tankar, vårt sätt att hantera våra mönster och beteenden som gör att det är så effektivt. LÄS MER »

100 kr 100 kr

I det hypnotiska tillståndet kommer vi förbi våra inre blockeringar, når ner till det undermedvetna och kan där göra de förändringar som behöver göras. Det handlar alltså om att helt enkelt förändra ditt mindset.

Ulla inleder med att berätta kortfattat om hypnos, hur hon arbetar med denna metod och ger också exempel på vad hennes klienter har fått hjälp med.

LIVE-sändningen avslutas med en grupphypnos där du får möjlighet att prova denna behagliga och avslappnande terapi.